Všeobecná ambulancia detského a dorastového lekára, MUDr. Alexandra Drgoňová

DÔLEŽITÝ OZNAM - sem kliknúť

Cenník

Cenník výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia

PopisSuma v €
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 25,00
Potvrdenie pre zdravotnú spôsobilosť: jasle, MŠ, SŠ, VŠ, (za každú prihlášku) 5,00
Vystavenie zdravotného preukazu 5,00
Ospravedlnenky - potvrdenia o neprítomnosti v jasliach, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ 2,00
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 5,00
Odber krvi na vlastnú žiadosť (bez laboratórneho vyšetrenie) 10,00
Vystavenie potvrdenia pre tábory, brigády, ŠvP (a 1 ks) 5,00
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť 10,00
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť bez zdravotného poistenia 30,00
Potvrdenie o dočasnom vyradení dieťaťa z MŠ 2,00
Vystavenie duplikátu pri strate výmenného lístka 2,00
Vystavenie duplikátu pri strate zdravotného preukazu 5,00
Vyšetrenie pre pobyt a štúdium v zahraničí v slovenskom jazyku 15,00
Vyšetrenie pre pobyt a štúdium v zahraničí v anglickom jazyku 25,00
Aplikácia očkovacích látok mimo povinného očkovania, injekcie 5,00
Vyšetrenie cudzinca, pacienta bez poisteneckej karty 30,00
CRP + Hb, odber z prsta bez čiastočnej úhrady zdravotnej poisťovne 6,00
Rýchly streptokokový test 7,50
Vyhotovenie kópie – Xerox dokumentu 1 strana 0,50

Fotogaléria

Kozia 12
Bratislava 811 03

Tel.: 02/5441 5909

E-mail: detiadorast@gmail.com