Všeobecná ambulancia detského a dorastového lekára, MUDr. Alexandra Drgoňová

OZNAM - 18.1.2021

Milí naši
Mnohé Vaše malé aj veľké deti prekonali ochorenie Covid 19 a keďže budete potrebovať potvrdenie o prekonaní ochorenia, prikladám tlačivo, ktoré si treba vytlačiť a priniesť so sebou na potvrdenie.

Tlačivo na stiahnutie: COVID potvrdenie o prekonaní ochorenia

Všetci, ktorí mali dokázanú pozitivitu antigénovým testom mi musia priniesť kópiu potvrdenia na založenie do zdravotnej dokumentácie.

Pre potvrdenia si môžete prísť iba v bežných ordinačných hodinách.
Na termín potvrdenia sa môžete (ale nemusíte) objednať mailom.

Chcela by som vás všetkých veľmi pekne poprosiť, aby ste sa po prekonaní ochorenia naďalej chránili tak ako je odporúčané - všetkým známe R-O-R.
Bohužiaľ aj po prekonaní ochorenia sa môžete znovu nakaziť aj skôr, ako uplynie takzvaná ochranná lehota 3 mesiace.

Naďalej platí, že do ambulancie nechoďte bez predchádzajúcej telefonickej konzultácie na tel. 54415901, alebo mailovej konzultácie na adrese detiadorast@gmail.com

V prípade potreby vyšetrenia vás objednáme na presný termín.

Prajeme všetkým veľa zdravia

OZNAM - 12.6.2020

Milí rodičia a deti, milí pacienti
V rámci vlastnej bezpečnosti a ochrany zdravia svojho aj vašich detí vás opakovane žiadam a prosím, aby ste do ambulancie na vyšetrenie chodili len po predchádzajúcom telefonickom alebo mailovom dohovore.

Nakoľko deti nastúpili do kolektívov, očakávame nárast respiračných infektov.
Aj napriek tomu, že je zatiaľ epidemiologická situácia u nás veľmi dobrá, nevieme určiť, či niekto z čakajúcich v čakárňach nie je pozitívny na COVID 19.
Preto sa stále snažíme, aby ste sa v čakárňach nestretávali.

Naďalej využívajte telefonické a mailové konzultácie, podľa stavu a potreby predpíšem e-recept.
Ak zdravotný stav bude vyžadovať vyšetrenie v ambulancii, objednám vás na presný termín.


Potvrdenia o zdravotnom stave pri návrate do školy a MŠ

Vzhľadom na Usmernenie Ministerstva školstva o obnovení školského vyučovania upozorňujeme, že primárni pediatri nevydávajú žiadne potvrdenia o zdravotnom stave v súvislosti s nástupom detí a žiakov pri opätovnom otvorení škôl a materských škôl od 1.6.2020. Naďalej len potvrdzujú zdravotnú spôsobilosť vrátane potvrdenia o očkovaní pred zaradením do materskej škôlky (k prihláškam k septembru 2020).
Podrobnosti možno pozrieť na stránke MŠ:
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-aktualizovane-29-5-2020/

Prajeme veľa zdravia a krásne leto.

OZNAM - 1.6.2020

Milí naši,
Dnes po dlhých týždňoch karantény nastupujú vaše milé detičky do kolektívnych zariadení. Veľmi sa tešíme, že sa život postupne vracia do normálu. Zároveň ale očakávame, že sa zvýši chorobnosť detí, hlavne čo sa týka respiračných infektov.

Rada by som vás preto poprosila, aby ste si pozorne prečítali nasledujúce riadky.

Stále pracujeme v špeciálnom režime.
To znamená, v prípade, že by vaše dieťa ochorelo, postupujte nasledovne:

V žiadnom prípade neprichádzajte do ambulancie bez predchádzajúcej telefonickej konzultácie.

Ak vaše dieťa ochorie, kontaktujte ma telefonicky, alebo mailom.
V prípade ak posúdim, že zdravotný stav vášho dieťaťa nevyžaduje vyšetrenie v ambulancii, po konzultácii odporučím vhodný postup, symptomatickú liečbu, predpíšem e-recept.

V prípade zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa ma znovu kontaktujte telefonicky, alebo mailom, pozvem si vás aj s dieťaťom do ambulancie na presný termín.

U každého, kto bude potrebovať osobnú návštevu v ambulancii vykonáme najprv epidemiologické triedenie na základe triediacich otázok:

 1. Bolo Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou koronavírusom alebo podozrivou z infekcie koronavírusom v ostatných 14 dňoch?
 2. Je Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v nariadenej karanténe? (nariadenej RÚVZ alebo na základe opatrení vlády SR).
 3. Má Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba príznaky infekcie dýchacích ciest

Počas bežných ordinačných hodín sme stále v ambulancii. V týchto časoch som vám k dispozícii pre vaše prípadné otázky a konzultácie.

Pre deti, ktoré voláme na preventívne prehliadky a očkovanie máme vyhradené časy. V týchto termínoch konzultácie ohľadom ochorení NEVYKONÁVAM z časových dôvodov.

Ďakujem vám všetkým za pochopenie a trpezlivosť a prajeme aj so sestričkou hlavne veľa zdravia.

% z dane - PODPORTE prosím našu-vašu ambulanciu.

Sumu poprosíme poukázať na:

Obchodné meno (názov): SANUS, nadácia preventívnej medicíny
IČO: 31818587
Právna forma: nadácia
Ulica: Závadská
číslo: 20
PSČ: 83106
Obec: Bratislava

Informáciu o poukázanej sume a Daňovom úrade, kde bolo daňové priznanie podané nám môžete zaslať na emailovú adresu www.detiadorast.sk 

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME

Naša ambulancia

Ambulancia sa nachádza v obytnom dome na prízemí, v rekonštruovaných príjemných priestoroch v Starom meste. V bezprostrednej blízkosti je zastávka MHD, vyhradené parkovacie miesta pred ambulanciou na krátkodobé státie počas vyšetrenia dieťaťa v ambulancii a niekoľko lekární.

Ordinačné hodiny sú rozdelené na čas vyhradený pre chorých pacientov a dobu, kedy poskytujeme len preventívne prehliadky pre zdravých, aby sme zabránili prenosu ochorení z chorých na zdravých.

Bežná zdravotná starostlivosť

 • starostlivosť o chorých
 • preventívne prehliadky a očkovanie
  (objednávame na presný termín vo vyhradenom čase pre zdravé deti)
 • konzultácie o zdravej výžive a všetkom čo vás trápi
 • telefonické konzultácie
 • možnosť bezplatne sa objednať telefonicky na presný termín počas ordinačných hodín
  (mimo chrípkových a iných epidémii)

Na zvýšenie komfortu a kvality služieb poskytujeme tieto nadštandardné vyšetrenia a služby:

 • CRP vyšetrenie na rozlíšenie vírusovej a bakteriálnej infekcie
 • Rýchly streptokokový test priamo v ambulancii

Kozia 12
Bratislava 811 03

Tel.: 02/5441 5909

E-mail: detiadorast@gmail.com