Všeobecná ambulancia detského a dorastového lekára, MUDr. Alexandra Drgoňová

OZNAM - 26.3.2020

Dovoľujem si vám oznámiť, že všetky preventívne prehliadky a očkovania detí starších ako rok sa až do odvolania rušia.
Prevencie a očkovanie detí do roka pokračujú podľa objednávky.
Rodičov detí do roka budeme kontaktovať telefonicky alebo mailom.
Prosím všetkých, ktorí nedostali maily, buď pozrite do spamu, alebo mi napíšte na našu e-mailovú adresu detiadorast@gmail.com, aby som mohla zaradiť vaše maily do zoznamu.
Pravidelne sledujte aj našu stránku www.detiadorast.sk

Z našej stránky na toto obdobie odstraňujem mobilné telefónne čísla moje aj sestričky. Obidve čísla sú súkromné, preto by sme neboli radi, aby nám telefonovali cudzí ľudia.
Kto naše čísla z našich pacientov nemá, tomu ich poskytneme.
V prípade núdze ma môžete kontaktovať telefonicky aj mimo ordinačných hodín.
Stále platí, ak stav nie je vyslovene urgentný, píšte mail, mimo ordinačných hodín, tiež ak to nie je urgentné preferujem najprv textové správy, v prípade potreby vám zavolám späť.

Elektronické recepty môžem predpísať len keď som v ambulancii a počas bežných ordinačných hodín, preto si ich prosím skontrolujte.

V prípade akýchkoľvek ťažkostí ma neváhajte kontaktovať, som tu pre vás a vaše detičky.
Pred tým, ako by ste zvažovali akúkoľvek návštevu kvôli respiračnému infektu na pohotovosti, prosím, aby ste kontaktovali najprv mňa.
Máme snahu odbremeniť nemocnice a oddelenie urgentného príjmu.

Ostatné predchádzajúce pokyny stále platia!!!!

Milí naši,
situácia je vážna, ale dúfame, že všetky opatrenia, ktoré sa zavádzajú nám ju všetkým pomôžu čo najlepšie a najrýchlejšie zvládnuť.
Veľa zdravia prajeme

Informácia pre rodičov v súvislosti s núdzovým režimom pre komunitné šírenie koronavírusu COVID-19

Pre zachovanie základnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách primárnych pediatrov je nevyhnutné upraviť režim v ambulanciách tak, aby nebol ohrozený personál ambulancií ako aj prichádzajúci pacienti.

Núdzový režim je podmienený epidemiologickou situáciou a nedostatkom primeraných ochranných prostriedkov, ktoré by chránili zdravotníkov pred infekciou. V prípade, že budú dostupné, usmernenia sa môžu zmeniť.

Postup pre všetkých rodičov a pacientov je nasledovný:

Všetci bez výnimky v prípade ťažkostí dieťaťa alebo otázok telefonovať na číslo 02/54414909. Bez predchádzajúcej dohody nebudete môcť vojsť do čakárne.

Po krátkom vysvetlení ťažkostí Vám položíme nasledujúce otázky:
1. máte vy alebo vaše dieťa príznaky respiračnej infekcie?
2. máte vy alebo vaše dieťa alebo iná blízka osoba cestovateľskú anamnézu? (za rizikové krajiny sa považujú VŠETKY krajiny).
3. ste vy alebo vaše dieťa v nariadenej karanténe?
Podľa zistených skutočností určíme ďalší postup.

Ak nemáte podozrenie na infekciu koronavírusom, a dieťa vykazuje mierne príznaky ako je nádcha, vlhký kašeľ, mierna teplota pod 38 stupňov, hnačka – dieťa doma liečte, a volajte len pri zhoršení.

Ak máte dlhotrvajúci problém, ako pobolievanie brucha, kožné problémy alebo problémy napríklad so stolicou bez akútneho zhoršenia, odložte žiadosť o vyšetrenie podľa stavu dieťaťa po skončení núdzového režimu.

Ak potrebujete lieky, predpisované špecialistami, prednostne požiadajte o e-recept Vašich odborných lekárov.
Všetky ostatné lieky budú vystavované výlučne elektronicky.
Nevystavujeme žiadne potvrdenia o zdravotnom stave, ani iné potvrdenia.
V týždni od 16. 3. nebudeme vykonávať preventívne prehliadky ani poradne.
Budeme sa snažiť skonzultovať zdravotný stav detí telefonicky.

OČR pre deti do 10 rokov (desiate narodeniny) si vybavujete Vy priamo cez Sociálnu poisťovňu.
OČR pre deti 10 rokov + 1 deň vystavujeme my v ambulancii – kontaktujte nás telefonicky alebo mailom, vypíšeme tlačivo a potom posielame hromadne do Sociálnej poisťovne na konci mesiaca – neprichádzajte po tlačivá do ambulancie – nebudeme ich vydávať osobne!!

Ak sa náhle zhorší zdravotný stav dieťaťa a je po ordinačných hodinách, a máte podozrenie na infekciu COVID-19, volajte 155.

Ak potrebujete súrnu konzultáciu ohľadne zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa, u ktorého nemáte podozrenie na infekciu COVID-19, môžete nás kontaktovať na našom telefonnom čísle.
Tento ústretový krok robíme pre odľahčenie záchranných zdravotných zložiek. Prosíme, aby ste túto možnosť využívali zodpovedne a ohľaduplne.

Naďalej platia predchádzajúce odporúčania:
Ak ste vy, rodičia, s Vaším dieťaťom alebo bez neho, boli v zahraničí alebo ste boli v kontakte s osobami s potvrdenou alebo pravdepodobnou infekciou koronavírusom, telefonicky informujte svojho primárneho pediatra a zostaňte dobrovoľne doma v domácej izolácii najmenej 14 dní od poslednej možnej expozície.

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované a má príznaky ochorenia, nikdy ho neprivádzajte do ambulancie primárneho pediatra.
Telefonicky lekára kontaktujte, prípadne kontaktujte nepretržitú linku Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pri zlom stave linku 155.

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované,

zabráňte kontaktu Vášho dieťaťa s inými osobami, nechoďte von a necestujte.

Oddeľte svoje dieťa od ostatných členov rodiny, do samostatnej izby, ak je to možné, vyčleňte samostatnú kúpeľňu.
Obmedzte tiež kontakt dieťaťa s domácimi zvieratami, pretože nie sú spoľahlivé dáta o prenose vírusu na zvieratá. Podľa možností dbajte, aby dieťa s možnou infekciou nosilo rúško, ak to nie je možné, chráňte pri nevyhnutnom kontakte ostatných členov rodiny rúškom.

Opakovane doma čistite povrchy predmetov alkoholovými roztokmi s obsahom alkoholu najmenej 60% alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, tiež hračky a iné predmety, ktoré prichádzajú do styku s deťmi.
Ak má Vaše dieťa príznaky choroby – má teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti hrdla, hlavy, nechajte ho v domácom ošetrení po úplné vyzdravenie. Nepoužívajte lieky – hlavne antibiotiká – bez odporúčania pediatra.

Ak Vaše dieťa kašle alebo kýcha, naučte ho zakrývať si ústa papierovou vreckovkou alebo schovať si nos a ústa do ramena alebo lakťovej jamky (nezakrývať si ruky a nos dlaňou).
Ak ste Vy, rodičia, chorí s príznakmi chrípke-podobnej infekcie, noste doma rúško na tvár. Po použití opatrne zahoďte rúško do uzatvorenej smetnej nádoby.

Umývajte sebe i dieťaťu často ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, prípadne používajte dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60% alkoholu. Nechytajte si neumytými rukami svoj nos, ústa a oči, a podobne učte svoje deti. Vyhýbajte sa zdieľaniu riadu, pohárov, šálok, príboru, uterákov a posteľnej bielizne s ostatnými členmi domácnosti a so zvieratami.

% z dane - PODPORTE prosím našu-vašu ambulanciu.

Sumu poprosíme poukázať na:

Obchodné meno (názov): SANUS, nadácia preventívnej medicíny
IČO: 31818587
Právna forma: nadácia
Ulica: Závadská
číslo: 20
PSČ: 83106
Obec: Bratislava

Informáciu o poukázanej sume a Daňovom úrade, kde bolo daňové priznanie podané nám môžete zaslať na emailovú adresu www.detiadorast.sk 

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME

Naša ambulancia

Ambulancia sa nachádza v obytnom dome na prízemí, v rekonštruovaných príjemných priestoroch v Starom meste. V bezprostrednej blízkosti je zastávka MHD, vyhradené parkovacie miesta pred ambulanciou na krátkodobé státie počas vyšetrenia dieťaťa v ambulancii a niekoľko lekární.

Ordinačné hodiny sú rozdelené na čas vyhradený pre chorých pacientov a dobu, kedy poskytujeme len preventívne prehliadky pre zdravých, aby sme zabránili prenosu ochorení z chorých na zdravých.

Bežná zdravotná starostlivosť

 • starostlivosť o chorých
 • preventívne prehliadky a očkovanie
  (objednávame na presný termín vo vyhradenom čase pre zdravé deti)
 • konzultácie o zdravej výžive a všetkom čo vás trápi
 • telefonické konzultácie
 • možnosť bezplatne sa objednať telefonicky na presný termín počas ordinačných hodín
  (mimo chrípkových a iných epidémii)

Na zvýšenie komfortu a kvality služieb poskytujeme tieto nadštandardné vyšetrenia a služby:

 • CRP vyšetrenie na rozlíšenie vírusovej a bakteriálnej infekcie
 • Rýchly streptokokový test priamo v ambulancii

Kozia 12
Bratislava 811 03

Tel.: 02/5441 5909

E-mail: detiadorast@gmail.com